NOWOCZESNE PODEJŚCIE
DO PACJENTÓW

Terapia Grupowa dla kobiet „koniec współuzależnienia”

5 września 2023 | Katarzyna Janiszewska & Radosław Helwich

ESC ośrodek leczenia e-uzależnień Terapia grupowa dla kobiet
Jeśli jesteś w relacji z osobą uzależnioną. Jeżeli rozpoznajesz u siebie cechy współuzależnienia. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które jest uzależnione od Internetu, smartfonu, gier czy social-mediów. Być może warto umówić się na konsultację, która pokaże jak najlepiej pomóc uporządkować obecną sytuację. Terapia grupowa dla kobiet może okazać się najskuteczniejszym rozwiązaniem Twoich problemów. Wiele kobiet, które miały możliwość skorzystania z tej formy terapii prowadzi dziś szczęśliwe życie. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to serdecznie Cię zapraszamy.

<

<

<

Czym jest współuzależnienie?

Syndrom współuzależnienia najłatwiej można zauważyć w przypadku żon alkoholików, ale w istocie dotyczy każdej osoby, która pozostaje w bliskiej relacji z osobą uzależnioną. Uzależnienie może dotyczyć substancji psychoaktywnych innych niż alkohol (np. narkotyki, nikotyna) czy zachowań behawioralnych takich jak hazard, zaburzenia jedzenia lub seksoholizm.

Badania pokazują, iż osoba, która wchodzi w bliską relację z osobą uzależnioną często sama boryka się z trudnościami w przeżywaniu emocji i realizowaniu potrzeby bliskości. Wybieranie na partnera osobę uzależnioną wynika z zaniżonego poczucia własnej wartości („nie zasługuję na nikogo lepszego”), braku umiejętności wyznaczania granic w relacjach, szukania skrajnych i silnych emocji w interakcji z bliską osobą. Często osoby współuzależnione doświadczały w dzieciństwie nadużyć i zaniedbań, które spowodowały silny lęk przed bliskością. Na bazie tych trudnych doświadczeń osoba współuzależniona w nieświadomy sposób wybiera sobie na partnera życiowego kogoś, kto wpisuje się w jej pierwotne schematy.

Najważniejsze Cechy Osoby Współuzależnionej

• usprawiedliwianie własnej bierności sytuacją uzależnienia bliskiej osoby,
• brak zaufania do siebie, zaniżanie własnej wartości,
• brak umiejętności stawiania granic, uległość, pasywność, brak asertywności,
• niechęć do podejmowania aktywności związanej z własnym rozwojem,
• skrajne reakcje emocjonalne lub obsesje,
• tendencje do użalania się nad sobą (poczucie bycia ofiarą),
• powracanie do trudnych wydarzeń, rozpamiętywanie, analizowanie (natręctwo myśli),
• brak umiejętności zaspokajania swoich dorosłych potrzeb, poczucie beznadziei, bezradności,
• brak umiejętności podejmowania decyzji pomimo świadomości dotyczącej zaistniałej sytuacji,

 

Terapia współuzależnień

Na podstawie wyżej wymienionych cech można powiedzieć, że terapia dla osób współuzależnionych nie jest krótkim i łatwym procesem. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że osoba współuzależniona doświadcza jednocześnie trudnych sytuacji ze sobą i z najbliższą osobą. Te dwa obszary mają na siebie silny wpływ i warto je rozumieć w sposób całościowy. Terapia osób współuzależnionych często rozpoczyna się od interwencji dotyczącej konkretnej sytuacji, zwłaszcza gdy uzależnienie partnera przybiera na sile, gdy dochodzi do kolejnych nawrotów. Z czasem okazuje się, że uzależnienie to problem, który dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale także pozostałych członków rodziny, którzy wyuczyli się funkcjonowania według rytmu uruchamiania się w nałogowych zachowaniach jednego z domowników. Syndrom współuzależnienia jest podobny do syndromu DDA pod tym względem, iż uzależnienie można traktować jako objaw, a często pod tym problemem znajdują się trudności dotyczące osobowości osoby współuzależnionej.

 

Jak wygląda terapia dla osób współuzależnionych?

Terapia polega na połączeniu spotkań indywidualnych raz w miesiącu z terapią grupową prowadzoną przez terapeutę, który pokazuje systemy działania osoby uzależnionej i sposoby interwencji. W formie indywidualnej jest to terapia krótkoterminowa, na spotkania w terapeutycznej grupie wsparcia można uczęszczać przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę złożoność problematyki współuzależnień, często po przebyciu terapii osoby decydują się na pogłębioną terapię dotyczącą pracy nad zmianą lub leczeniem własnych zaburzeń osobowości.

Osoby, które przeszły kwalifikację początkową mogą skorzystać z terapii grupowej, w której można doświadczyć poczucia akceptacji, więzi i zrozumienia. W skład grupy wchodzi terapeuta oraz maksymalnie do 10 uczestników grupy. Sesje mają z góry określony limit czasu trwania (2 godziny) i stałą liczbę spotkań (39). Pierwsze zajęcia odbędą się 5 września 2023, a ostatnie 18 czerwca 2024 przed wakacjami. Grupa terapeutyczna pozwala przezwyciężyć poczucie osamotnienia i bezsilności wynikające z nieprawdziwego przekonania, że ze swoim problemem osoba współuzależniona nie jest sama.

Spotkania terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu. Dodatkowo pacjentka ma możliwość pracy pogłębionej na osobnej sesji indywidualnej z terapeutką prowadzącą (częstotliwość według potrzeb).

Spotkania:
• wtorek godz. 18:00-20:00 stacjonarnie (Warszawa, Saska Kępa, ul. Międzynarodowa 68) lub on-line na Zoom.

Koszty:

  • 120 zł za sesję (2 godziny) – płatność z góry na początku miesiąca.
  • 180 zł za sesję indywidualną (do 50 min).

Prowadzący:

Więcej informacji i opinii pacjentów:
https://www.znanylekarz.pl/radoslaw-helwich/

FILM Z INFO – kliknij link.

 

Zapisy:

Zapisz się na konsultację kwalifikującą po kliknięciu na link.

Po odbyciu konsultacji kwalifikacyjnej zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Terapia grupowa dla kobiet w ośrodku ESC Warszawa Żoliborz Katarzyna Janiszewska i Radosław Helwich
ESC Ośrodek leczenia e-uzależnień Terapia uzależnień i współuzależnień
ESC ośrodek leczenie e-uzależnień Warszawa Żoliborz terapia dla kobiet współuzależnionych

Zapraszamy! 

ESCAPE – ośrodek leczenia uzależnień od nowoczesnych technologii.

Zobacz wszystkie
wydarzenia