NOWOCZESNE PODEJŚCIE
DO PACJENTÓW

Terapia grupowa dla mężczyzn PORNOGRAFIA

1 września 2023 | Patryk Hałajczak & Radosław Helwich

Terapia grupowa dla mężczyzn uzależnionych od pornografii i masturbacji Patryk Hałajczak i Radosław Helwich W ESC ośrodek leczenie e-uzależnień Warszawa Żoliborz
Terapia grupowa, koncentrująca się na konkretnym typie uzależnienia (pornografia, masturbacja, smartfon, social-media) ma wysoką skuteczność. Jest to wynikiem tzw. wspólnoty doświadczeń Pacjentów – czyli porozumienia płynącego z doświadczenia podobnych i jednocześnie bardzo trudnych sytuacji związanych z nałogiem. W praktyce oznacza to to, że Pacjent dzięki wyjściu z izolacji i możliwości przełamania wstydu związanego z utratą kontroli nad własnymi zachowaniami, uzyskuje wsparcie i zrozumienie ze strony innych osób, które same przeszły przez podobne sytuacje. Praca taka rozwija w szerszym (społecznym) kontekście umiejętności nabyte podczas terapii indywidualnej.

Cel

Sama terapia grupowa prowadzona jest w taki sposób aby podnieść podmiotowość uczestników, czyli dzięki rozwijaniu własnych zasobów Pacjenci uczą się konstruktywnie rozwiązywać problemy wiążące się z uzależnieniem i dzięki temu obudowują własne poczucie sprawczości.

W efekcie Pacjent nabywa umiejętności budowania zdrowych relacji, jest w stanie przebudować istniejące już relacje (jeżeli były dysfunkcyjne) oraz uczy się zdrowej bliskości, na podstawie której może budować satysfakcjonujący związek intymny. Narzędzia stosowane w trakcie terapii grupowej pozwalają Pacjentowi trwale uwolnić się od poczucia krzywdy i toksycznego wstydu, lepiej rozumieć, wyrażać i działać zgodnie ze swoimi emocjami, rozwinąć i ćwiczyć w praktyce umiejętności stawiania granic. Obecność innych uczestników grupy jest szczególnie korzystna przy wzmacnianiu samooceny i poczucia własnej wartości oraz rozwijaniu odwagi. Uczestnik uczy się czerpać budujące dla siebie rzeczy z relacji z innymi osobami oraz wzbogaca się wewnętrznie.

 

 

Koszty

  • sesja grupowa 120 min. – 140 PLN (wtorek lub środa g.18:00-20:00)
  • sesja indywidualna (minimum raz w miesiącu) do 50 min. – 180 PLN

Program

Praca w grupie przebiega według następujących etapów: 

1) Uzyskanie orientacji w sytuacji życiowej Pacjenta

Poprzez pisanie prac, wykonywanie ćwiczeń i słuchanie historii innych uczestników Pacjent zyskuje realny obraz tego, co się dzieje w jego obecnej sytuacji życiowej. Rozpoznaje negatywne skutki działań związanych z uzależnieniem, zarówno dla niego samego jak i dla osób w jego otoczeniu. Pacjent również rozpoznaje same mechanizmy, jak i to, w jaki sposób przystosował się do funkcjonowania w nałogu. Dopiero dzięki konfrontacji ze swoją prawdziwą sytuacją Pacjent zyskuje przestrzeń na wprowadzenie konstruktywnych zmian.

2) Rozpoznawanie swojego uzależnienia i praca nad zmianą postępowania

Na tym etapie uczestnik nabiera dystansu do swojej sytuacji dzięki wnikliwemu przyjrzeniu się schematom funkcjonowania w nałogu i uświadomieni sobie ich negatywnego wymiaru. Połączone jest to z przywracaniem Pacjentowi nadzieji, że zmiana jest możliwa, i że możliwe jest zachowanie równowagi i dobrego samopoczucia nawet wtedy, kiedy Pacjent doświadcza trudnych, dyskomfortowych sytuacji. Istotnym celem tego etapu jest nauczenie Pacjenta sięgania po wsparcie i dawania sobie prawa na ekspresję emocji w sposób konstruktywny i zdrowy.

3) Poznanie siebie jako indywidualnej osoby

Na tym etapie Pacjent nabywa umiejętności szukania nowych rozwiązań w sytuacjach, które wcześniej stawały się wyzwalaczem zachowań nałogowych. To również jest czas na pracę nad zmianą przekonań kluczowych Pacjenta. Działania terapeutyczne pomagają odkryć uczestnikowi jakie de facto ma on osobiste potrzeby i jak może je realizować.

4) Praca nad osobistymi problemami emocjonalnymi

Na tym etapie działania terapeutyczne uczą Pacjenta rozpoznawać własne stany emocjonalne w celu zrozumienia przyczyny późniejszych zachowań. Kluczową umiejętnością jest nazwanie stanu i podjęcie właściwych działań, kiedy u Pacjenta pojawiają się uczucia i emocje odbierane jako negatywne np. smutek, poczucie straty, lęk itp. Pacjent uczy się jak asertywnie i konstruktywnie wyrażać i okazywać takie uczucia.

5) Praca na zasobach

W pracy grupowej korzystamy z podejścia integracyjnego w nurcie TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu) i skupiamy się na wizji „jak ma być po zmianie”. Oznacza to, że razem z Pacjentem opracowujemy, jak ma wyglądać „rozwiązanie”. Koncentrujemy się na szukaniu i wzmacnianiu zasobów uczestników, dzięki którym każdy uczestnik realizuje za pomocą wybranych przez siebie strategii swój osobisty cel. Tymczasem grupa wspiera proces zdrowienia dzięki udzielaniu budujących i motywujących do zmian informacji zwrotnych. Działanie grupy w tym przypadku jest bezcennym zasobem. Wzajemne wspieranie się uczestników w ramach grupy w zakresie: skupiania się na mocnych stronach oraz doceniania konkretnych działań, zachowań i sukcesów w realizowaniu celów terapeutycznych przywracają uczestnikom poczucie sprawczości i podmiotowości. Możliwość potwierdzenia dobrego kierunku zmian przez innych uczestników utrwala u Pacjenta pozytywny wizerunek samego siebie.

 

Rola terapeuty

Rolą terapeuty jest „uważne towarzyszenie”. Wprowadza on zasady bezpiecznej komunikacji, a następnie czuwa, by w trakcie całego procesu uczestnicy komunikowali się ze sobą zgodnie z tym zasadami. Jest to podstawowym warunkiem stworzenia atmosfery zaufania, dzięki której uczestnicy mogą skutecznie pracować z tematem uzależnienia. Terapeuta czuwa również, aby uczestnicy grupy koncentrowali się na wspomnianym szukaniu i wzmacnianiu zasobów, które są następnie wykorzystywane w osiągnięciu celu i realizowaniu rozwiązania.

 

Zapisy

Po konsultacji kwalifikacyjnej i odbyciu 10 spotkań przygotowujących do pracy na grupie.

Zapisz się na konsultację po kliknięciu na link.

 

Terapia uzależnień pornografia masturbacja samogwałt e-uzależnienia w ESC ośrodek leczenie e-uzależnień Warszawa Żoliborz psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta, psychoterapia
Uzależnienie od smartfonu (fonoholizm) uzależnienie od Internetu, gier, social-media ESC Warszawa terapia e-uzależnień

Zapraszamy! 

ESCAPE – ośrodek leczenia uzależnień od nowoczesnych technologii.

Zobacz wszystkie
wydarzenia