NOWOCZESNE PODEJŚCIE
DO PACJENTÓW

Terapia Grupowa DDA i DDD

7 marca 2024 | Radosław Helwich

ESC ośrodek leczenie e-uzależnień Warszawa Żoliborz Radosław Helwich ul. Boguckiego 6, Warszawa Żoliborz
Jeżeli któryś z Twoich rodziców nadużywał alkoholu i lub innych substancji psychoaktywnych… Jeśli nie było wokół Ciebie wsparcia ze strony dorosłych i musiałeś sobie radzić samemu… Jeśli jako dziecko byłaś/eś świadkiem awantur, kłótni czy przemocy, którą wywoływali Twoi rodzice… to prawdopodobnie dzisiaj trudno jest Tobie żyć pełnią życia, chociaż naprawdę się starasz. Dlaczego tak się dzieje?

<

<

<

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

 

Najczęstsze problemy z którymi na co dzień borykają się osoby z syndromem DDA i DDD, to:

• niskie poczucie własnej wartości,

• złe samopoczucie (a często i początki depresji),

• stale towarzyszące poczucie winy oraz wstydu,

• doświadczanie niepokoju i irracjonalnych myśli,

• trudności w podejmowaniu decyzji czy osiąganie celów,

• unikanie kontaktów międzyludzkich (izolowanie się),

• borykanie się z coraz większym napięciem w pracy, w relacjach z najbliższymi czy w małżeństwie.

Więcej informacji na temat syndromu DDA i DDD możesz przeczytać w artykule pod tym linkiem.

Jeśli chcesz obejrzeć relację jak się możesz czuć po terapii, to zachęcam do obejrzenia krótkiej relacji pod linkiem.

Jak wygląda terapia grupowa DDA i DDD?

W trakcie grupowego procesu terapeutycznego uczestnicy nabywają umiejętności rozumienia swoich myśli, uczyć i emocji, wyrażania siebie i asertywności. Ugruntowują się w sobie i uczą się świadomie zaspokajać swoje potrzeby tworząc zdrowe relacje ze swoim wewnętrznym zranionym dzieckiem. Praca terapeutyczna odbywa się w bezpiecznej atmosferze pod opieką 2 terapeutów, którzy czuwają nad procesem. Kwalifikacja do grupy następuje po indywidualnych spotkaniach kwalifikujących z jednym z terapeutów prowadzących. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że jej uczestnicy od momentu rozpoczęcia terapii tworzą jedno, niezmienne grono. W skład grupy wchodzi terapeuta prowadzący i maksymalnie do 9 uczestników grupy. Sesje mają z góry określony limit czasu trwania (2 godziny) oraz okres intensywnej pracy grupy co tydzień (przez okres 6 miesięcy – 24 spotkania). Pierwsze zajęcia odbędą się 7.03.2024. Raz w miesiącu pacjent odbywa obowiązkową konsultację indywidualną z terapeutą prowadzącym, na której może omówić swoje problemy w funkcjonowaniu na grupie lub otrzymać wsparcie w lepszym skorzystaniu z narzędzi. W przypadku potrzeby większej częstotliwości spotkań indywidualnych jest, to możliwe po wcześniejszym ustaleniu tego z terapeutą. Sesje indywidualne są opłacane niezależnie od opłaty za grupę.

 

Program

Program terapii ma na celu zapewnienie uczestnikom wiele funkcjonalnych korzyści. Przede wszystkim chodzi o znalezienie nowych rozwiązań dla tych sytuacji i relacji, z którymi pacjenci sobie nie radzili a także zmianę obrazu siebie zmierzając w kierunku bardziej realnego i pozytywnego postrzegania własnej osoby – jako bardziej niezależnej, posiadającej więcej zasobów niż w okresie dzieciństwa. Skoncentrowanie się na doświadczeniach z przeszłości, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z aktualnego potencjału służy uleczeniu zranionych obszarów. Nie służy stygmatyzowaniu traumy a wręcz przeciwnie celem jest zaopiekowanie się tym obszarem zranień i deficytów poprzez empatyczną troskę i zrozumienie. W wyniku pracy grupowej zmianie ulegają schematy myślenia i przeżywania emocji. Wśród osób, które już założyły własne rodziny, wzrasta także świadomość tego, jak dotychczasowe zachowania i uwikłanie w rodzinie pierwotnej wpływa na relacje z bliskimi. Na zajęciach wykorzystujemy elementy psychoedukacji, wsparcia społecznego, interwencje zmniejszające poczucie izolacji, wstydu, dające doświadczenie przynależności do grupy. Uczestnicy otrzymują nowe, korektywne informacje zwrotne, które pozwolą im przyjrzeć się obszarom istotnym dla relacji. W grupie polepszymy mechanizmy działania, radzenia sobie, podejmowania decyzji, skutkiem czego następuje poprawa samopoczucia, regulacji emocji, tolerancji na stres i łagodzenia lęku. Ważne jest przestrzeganie obecności na wszystkich spotkaniach w związku ze zorganizowaną strukturą terapii i pracą zorientowaną na proces.

 

Cele realizowane w trakcie terapii grupowej DDA i DDD

Dzięki sprzyjającym w procesie grupowym warunkom uczestnicy terapii rozpoznają źródła doświadczanych trudności. Rozpoznają rządzące nimi schematy. Uczą się nowych zachowań umożliwiających im wprowadzenie w swoje życie pozytywnych zmian i odzyskanie zdrowia psychicznego. Liczne badania oraz analizy wyników potwierdzają wysoką efektywność terapii grupowej DDA i DDD.

Spotkania będą odbywać się co tydzień w czwartek w godz. 18:00-20:00 on-line na Zoom.

 

Prowadzący:

Radosław Helwich – terapeuta uzależnień z bogatym doświadczeniem pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Więcej informacji i opinii pacjentów:
https://www.znanylekarz.pl/radoslaw-helwich/

FILM Z KRÓTKIM WYWIADEM – kliknij link.

Koszty:
120 zł za sesję (2 godziny) – płatność z góry na początku miesiąca (do 10-tego dnia każdego miesiąca).
180 zł za sesję indywidualną (do 50 minut).

 

Zapisy:

Zapisz się na konsultację kwalifikującą po kliknięciu na link.

Po odbyciu konsultacji kwalifikacyjnej zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Terapia dda i ddd w ESC ośrodek leczenie e-uzależnień Warszawa Żoliborz Radosław Helwich i Katarzyna Janiszewska
Terapia dda i ddd w ESC warszawa Radosław Helwich i Katarzyna Janiszewska Warszawa Żoliborz
Krótkoterminowa terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych w ośrodku ESC Warszawa Żoliborz

Zapraszamy! 

ESCAPE – ośrodek leczenia uzależnień od nowoczesnych technologii.

Zobacz wszystkie
wydarzenia